PRŮBĚH LETU

Tandemové lety provozujeme v horách, kde využíváme oficiálních startovacích a přistávacích ploch. V nabídce máme několik terénů. O vhodném startovišti rozhoduje pilot podle aktualních meteorologických podmínek. Pro každý letový terén je vhodný jiný směr a intenzita větru. Naší snahou je uskutečnit co nejlepší a nejdelší let s maximální bezpečností.

Před každým letem Vám tandempilot vysvětlí průběh letu od samého rozložení padáku až po závěrečné přistání. Dozvíte se všechny potřebné a důležité informace pro bezpečný start, let a přistání.

Před startem Vás pilot nastrojí do sedačky a seřídí Vám ji na míru. Povinnou výbavou je přilba, kterou Vám dáme k dispozici. Pro let je vhodné sportovní oblečení, dostatečně teplé s ohledem na aktuální počasi. Vhodná je pevná kotníková obuv.

Po nastrojení a Vašeho zaškolení si tandemový pilot připraví padák k letu a poté Vás připne před sebe do tandemu. V daný moment jste připraveni ke vzletu. Pilot počká na vhodné meterologické podmínky (správný směr větru a jeho internzita musí být vhodný pro uskutečnění vzletu). Na pokyn tandempilota se rozběhnete a po pár krocích se vznesete a letíte. Další průběh letu je závislý na druhu zvoleného letu. Rozdíly mezi lety jsou popsány u jednotlivých produktů.

Konečnou fází letu je přiblížení na přistávací plochu a samotné přistání. Jedná se o přistání na předem domluvené ploše. Pilot se postará o bezpečné dosednutí s padákovým kluzákem, vy jen uděláte pár kroků a jste opět na pevné zemi.

Pro absolvování letu není třeba zvláštní fyzická kondice. Tandemové padáky mají velké váhové rozpětí, a proto je tandemové létání vhodné pro klienty od cca 30 do 120 kilogramů. Takže létáme i s dětmi, podmínkou je samozřejmě souhlas rodičů.